Strona główna

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Szanowni Uczestnicy VII Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej Nauczycieli Muzyki

Dziękujemy wszystkim licznie przybyłym do Warszawy uczestnikom Konferencji. To dzięki Państwa obecności i zaangażowaniu wszyscy – zarząd Stowarzyszenia oraz  zgromadzeni  goście – mogą mówić o kolejnym sukcesie ważnego wydarzenia w obszarze muzycznej edukacji. Przez dwa kwietniowe dni w gościnnych progach Służewskiego Domu Kultury miało miejsce prawdziwe święto nauczycieli muzyki. Nasza obecność na koncertach, warsztatach i panelach potwierdziła, jak bardzo potrzebna jest integracja naszego środowiska, jak ważne są wspólne dyskusje i przeżycia artystyczne. Mamy nadzieję, że dla Państwa także nasze spotkanie było okazją do „naładowania akumulatorów” na kolejny rok pracy; jesteśmy też przekonani, że warsztaty dostarczyły Państwu inspiracji w poszukiwaniach nowych dróg w planowaniu zajęć z dziećmi i młodzieżą.

Dziękujemy wszystkim wykładowcom i wykonawcom koncertów. Ich wkład artystyczny i metodyczny pozwolił nam zanurzyć się w nieogarniony świat muzyki. Spotkanie tradycji i współczesności ukazało nam jego głębszą perspektywę, pomogło nam znaleźć nasze miejsce w szeregu minionych i nadchodzących pokoleń. Z poczuciem, że wszyscy ten świat współtworzymy na miarę naszych talentów i możliwości.

Wszyscy mamy wiele do zrobienia, musimy też uwierzyć, że wiele zależy od nas. Zarząd Stowarzyszenia deklaruje, że będzie Państwa wspierał w innowacyjnych przedsięwzięciach, będzie upowszechniał dobre praktyki, które Państwo tworzycie, a także że będzie starał się usunąć bariery, które stoją na Państwa drodze zawodowej. Prosimy o uwagi, spostrzeżenia, wnioski – posłużą nam one do podejmowania działań na rzecz poprawy kondycji edukacji muzycznej w Polsce.

A kiedy za rok znów się spotkamy na kolejnej Konferencji – będziemy mogli zobaczyć, ile przez rok zaszło zmian, a co pozostało niezmienne w naszym czasem trudnym, ale i fascynującym życiu nauczyciela muzyki. Już nie możemy się doczekać, czyż nie?

Z wyrazami szacunku Maria Szreder

Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki wraz z Zarządem

 

 

 

 

 

 

 

Jesteś tutaj: Start